top of page

Kjedeskoler

Mange ledere i varehandel har fått sin lederutdanning gjennom studiekurs i Butikkledelse gjennom Norges Varehandels Høyskole, også kalt NVH Konsult. Senere ble dette en del av Handelshøyskolen BI sin avdeling BI Varehandel, der vi var med i flere år.

 

Skreddersydd lederutdanning

 

Dagens kjedeskoler og talentprogram er knyttet enda nærmere kjedens behov for kompetanse slik at det vi leverer blir å regne som skreddersydde løsninger.

Fagbrev i «Salgsfaget» er det nærmeste du kommer en grunnutdanning for varehandel. Etter dette er det mange kjeder som selv velger å gi sine ledere og talenter den utdanning de skal ha – ut fra den jobb de skal ha i fremtiden.

Treningskurs
bottom of page