top of page

Fagområder

1

BUTIKKØKONOMI

Vår økonomiopplæring er samlet under overskriften «Jakten på lønnsomheten» med alt det innebærer. En butikkleder skal kunne lese, forstå og gjøre enkle vurderinger rundt dette tema. Evnen til å sette tiltak og gjøre valg.

 • Nøkkeltall

 • Resultatregnskapet

 • Balansen

 • Varene og lønnsomheten

2

SALGSLEDELSE

Her står vi sammen med kjeden og forsterker det de ønsker å ha fokus på – Salget. Det legges stor vekt på det handlingsrommet butikkleder har til å oppnå gode resultater. Hvilke verktøy har en for å sikre god gjennomføringsevne.

 • Sortiment og lønnsomhet

 • Vareplassering og Bra, Bedre, Best

 • Kampanjeoppfølging

 • Personlig Salg og Service

3

BUTIKKEN SOM MEDIUM

Her ser vi på alle de fysiske elementene som skal til, og de detaljer som må være tilstede for å få den riktige salgsutløsende effekten i butikken. Indre- og ytre miljø blir gjennomgått og hvordan bruker vi vareplasseringen vår midt oppe i dette.

 • Vareplassering

 • Butikkens ytre miljø

 • Butikkens indre miljø

 • Krav for å lykkes – «Basic på plass»

4

PERSONAL-

ADMINISTRASJON OG LEDELSE

Ingenting bare skjer – det er mennesker som skaper gode og dårlige resultater. Det er forskjell på å lede og å håpe på det beste. En butikkleder skal være god i kontakt med andre mennesker og vi ønsker å fremme godt lederskap i varehandelen.

 • Ledelse er Situasjonsbestemt

 • Leders evne til å være tydelig, stille krav og være konsekvent

 • Leder som forbilde

 • Bedriftskultur

5

PERSONLIG SALG

Hva er en god selger? Hvilke egenskaper snakker vi om? Hva gjør hun eller han? Mye spennende i dette feltet der vi ser på viktigheten av hva faktisk en kan få til i det personlige salget. Det personlige salget i dagligvare, faghandel, B2B, innesalg og utesalg.

 • Dine muligheter som selger

 • Salgets syv faser

 • Oppsalg

 • Mersalg

6

SERVICE

Alle ønsker å fremstå som gode servicebedrifter men det er bare noen få som virkelig lykkes. Hva kjennetegner de som lykkes? Vi ser på forholdet mellom det som skapes av Forventninger og de Erfaringene kunden sitter igjen med. Hvorfor service?

 • Den objektive mekaniske servicen

 • Den subjektive personlige servicen

 • Service leveransen

 • Elementer i service og hvordan måle disse

7

KAMPANJER

Mange butikker og kjeder bruker millioner av kroner på markedsføring. Alt for ofte får det første møte mellom butikk og kunden døden til følge. Hvordan lykkes med gjennomføring og forsterking av kjedens kampanjer?

 • Planlegging av vareplassering og det fysiske uttrykket i butikk

 • Intern- og ekstern mafø – hvordan lykkes

 • Kampanjeoppfølging selgere

 • Bra, Bedre, Best

8

SVINN

«Svinn er varer vi aldri mottar men likevel betaler for.» «Svinn er i mange situasjoner større enn overskuddet i kroner.» Kampen om svinn handler om å sette fokus på et krevende område og vite hvilke virkemidler og verktøy som virker. Hva er butikkleders mulighet oppe i dette?

 • Holdninger og svinn

 • Svinnhjulet og svinnkildene til kjeden

 • Hva gjør de som lykkes

 • Tiltak

9

LÆRLING I SALGSFAGET

Fagbrevet kom i 1994 med Reform 94 og ble tilgjengelig i varehandelen. De første årene som Butikkfaget, deretter ble det utvidet og nå ligger under Salgsfaget. Vi bistår mange kjeder med å legge til rette for at ungdom skal få sin fagopplæring og bli lærling i Salgfaget.

 • Bli lærebedrift

 • Grunnopplæring i varehandel og salg

 • Fagplanen

 • Fagprøven

10

ARBEIDSRETT

Deler av begrepet «God Ledelse» handler om de lover og regler som gjelder når vi har medarbeidere. Formålet er vise hva som kreves av leder ute i sisteleddet slik at vi forholder oss til dette på en riktig måte. En leder skal forholde seg til kjørereglene som ligger i lovene, forskriftene og tariffene.

 • Lov og Tariff

 • Styringsretten

 • Arbeidskontrakten

 • Det som er krevende

11

PERSONLIG UTVIKLING

«Den som føler seg ferdig utlært er ikke utlært, men ferdig». Noe av hemmeligheten ved god ledelse er å ha god selvinnsikt både med personlige styrker og svakheter. «Hemmeligheten ved suksess er å stadig ville noe» sa Disraeli, kjent politiker i Storbritannia på 1800-tallet.

 • Avantas Testen

 • X modellen

 • L faktoren

 • Hardt arbeid

12

REKRUTTERING

Lønnskostnaden er den største og mest krevende posten i regnskapet og det kreves mye for å få på plass det riktige laget. Hvilke verktøy har vi når vi skal finne den rette medarbeider og hva kan vi gjøre for å sikre ansettelsene på en best mulig måte.

 • Utvelgelsen

 • Søknad og CV

 • Intervjuet

 • Oppfølging av ny medarbeider

13

KOMMUNIKASJON

«Det du sier skal være sant, men du skal nødvendigvis ikke si alt som er sant…» Det du sier er ofte ikke det krevende men hvordan du sier det. Ja kommunikasjon er et tema der vi aldri blir ferdig utlært – det følger oss hele tiden. Lær noen viktige grep og evnen til å sende på flere kanaler som leder.

 • Møtepunkter

 • De nødvendige samtalene

 • Evnen til å lage gode «treningsplaner»

 • Evnen til å sekundere dine medarbeidere

bottom of page